19 januari 2018: Ledenvergadering 2018

De PRESENTATIE gebruikt tijdens de ledenvergadering.