Voorzitter                      : Annemie Bresseleers

Ondervoorzitter             : Johan Schrijvers

Penningmeester            : Jan Serneels

Secretaris                     : Johan Schrijvers

Ritten coördinator         : Philip Matton

Ledenwerving/promotie : Vacature

Website KBC-MC          : Johan Schrijvers

Ledenvertegenwoordiging / werkend lid :

                                    Joël Robeets en Philip Matton

Stichter / Erevoorzitter : Jacques Nordin