In 1992 werd ik gevraagd of ik mijn Motor nog bezat. Vele KB'rs kenden mij van de opleidingsessies en iedereen had natuurlijk moeten horen dat mijn hobby wel een beetje apart was maar erg leuk. Het was nooit zo in geweest om je duidelijk uit te geven als Motorrijder in de KB, dit hoorde nu eenmaal niet tot de stijl.

Daarom werd de vraag eerder schuchter gesteld en direct daar aan toegevoegd 'ik heb ook een motor ..een Guzzi'. We zouden samen eens gaan rijden en misschien waren er nog meer van onze soort. Het idee rijpte om met meerderen een uitstap te doen met de motor. Dit moest dan wel voorbereid worden en we gingen samen op pad. Meer en meer kregen we vaste vorm in onze plannen en kwamen nu ook meer en meer namen te weten van motorrijders. Het was als een lopend vuurtje rond gegaan dat er wat te gebeuren stond voor motorrijders.

In september 1993 werd de eerste volledig georganiseerde rondrit gereden. We waren met 25 deelnemers en 19 motoren en we vertrokken aan het computercentrum in Mechelen op een zonnige zondagmorgen. De rit was goed voorbereid en we reden door de prachtige Ardennen tot Han-sur-Lesse, en langs een mooie weg terug. Alles was geregeld, stopplaatsen, middageten, enz.. Iedereen was heel blij over dit initiatief en vroeg dadelijk om een hernieuwde uitgave. Vele van de rijders van het eerste uur zijn trouwens nog steeds actief lid van de club.

De volgende jaren steeg het aantal leden tot 86 (1994) en kwamen er meer activiteiten. We hadden nu drie vaste toerritten en we hadden een kerncomité opgericht dat de zaken coördineerde. Meer en meer moest er structuur in de club worden gebracht, want er was vraag naar meer. We zouden een weekend organiseren en we waren toegetreden tot de sportkringen van de bank en konden aanspraak maken op een deel van het budget. Zo kwamen we tot de huidige structuur met een dagelijks bestuur (het kerncomité) en het hoogste leidinggevende orgaan: de ledenvergadering op de derde vrijdag van januari. We bouwden een prima kasbeheer uit, werkten budgetten en prognoses uit en werden echt een vlot draaiend organisme.

Eind 1998 waren we met meer dan 200 leden en zat er in ons aanbod aan activiteiten een weekend naar het buitenland, vier toerritten, een slotfeest en een ledenvergadering. We hadden een Nieuwsbrief voor de leden en een website voor de communicatie. We werden als voorbeeld gesteld voor andere sportkringen van KB.

In 1998 begon bij CERA een Motorclub 'Cera-on-Wheels' onder het peterschap van de heer Frans Florquin. Zij werkten aan hun imago door meteen met prachtige club-petjes uit te pakken en organiseerden een eerste rondrit op 24 mei 1998. Het lag voor de hand dat in de tijden van fusie ook hier contacten ontstonden en dat het tot een integratie zou komen. Dit ging zeer vlot en door toevoeging van leden aan het kerncomité en door samenvoeging van de ledenbestanden ontstond een van de grootste niet-merkgebonden clubs van België.

Enkele maanden later (1999) werd de club nog verruimd met motorrijders uit ABB en CENTEA en de fusie was voor ons rond. Andermaal de eerste sportkring die dit zou verwezenlijken. Dat dit met wat horten en stoten ging, dat het kerncomité hierdoor door een woelig vaarwater moest, namen we er graag bij. Er ontstonden soms meningsverschillen, soms moesten we het huishoudelijk reglement wat bijstellen, maar we bleven luisteren naar onze leden. De inbreng van de trouwe leden op de ledenvergadering was ons richtsnoer, we willen pret beleven aan onze hobby en dat staat centraal.

Vandaag is de KBC-Motorclub nog steeds een grote en stevig georganiseerde club met een hardwerkend kerncomité waar ieder zijn taak ter harte neemt. We zijn sterk georganiseerd met een strikt huishoudelijk reglement (zie verder in de website), we hebben nog steeds onze communicatie middelen nl. e-mail en de website. We bieden ongeveer 7 activiteiten per jaar aan (zie verder) en tellen momenteel +/- 500 leden, waarvan zeker één vijfde als actieve leden mag beschouwd worden.

We staan open voor iedere motorrijder die een band heeft (werknemer of op rust of een partner werknemer of op rust) met de grote KBC-Groep. We hebben een pracht van een logo en zijn overal herkenbaar aan onze bufjes en petjes. Vele leden rijden met ons logo op de motor. We blikken trots terug op de afgelegde weg en hopen op nog vele jaren van intens genieten met onze club.

Jacques Nordin - ere-voorzitter/stichter - Januari 2010