Rijden in Groep

Als je gebruik maakt van de mogelijkheid om in groep te rijden (groen of geel), gelden er een aantal afspraken.

De voorrijder (blauw vestje met KBC-MC organisatie) heeft als taak zijn groep op een voor iedereen aanvaardbaar tempo te begeleiden. Hij volgt het roadbook en houdt zich aan de wettelijk bepaalde snelheden.

Wanneer je vind dat het tempo toch te hoog ligt, schaar je dan achter de voorrijder omdat daar de snelheid het laagst ligt. Als de aangehouden snelheid te laag is voor jou, reageer je dan niet af op de voorrijder. Iedereen krijgt bij aanvang een roadbook en kent dus de weg. Je kan bij de volgende stop eventueel aansluiten bij een vlotter rijdende groep, dan diegene waar je eerst voor gekozen hebt. Hetzelfde principe geldt als het te vlot voor je gaat in je gekozen groep. Wanneer je beslist om de groep te verlaten, verwittig dan wel de voorrijder en maak een afspraak aan de volgende stopplaats.

Wanneer een snellere groep een tragere groep wil inhalen, laten we dat zo veilig mogelijk gebeuren. De voorrijder van de snellere groep geeft aan de achterrijder van de tragere groep aan te willen inhalen. Deze achterrijder haalt daarop heel de tragere groep in terwijl de snellere groep achter de tragere blijft. Vooraan de tragere groep aangekomen, waarschuwt de achterrijder de voorrijder waarop de hele tragere groep op een veilige plaats aan de kant gaat staan. De snellere groep kan nu vlot en veilig inhalen waarna ook de tragere groep haar weg kan vervolgen.

LET OP : Vergeet niet dat het om een georganiseerde rit gaat. Alle deelnemers zijn verzekerd door de polis van de sportkringen van KBC, maar je houden aan het verkeersreglement is een zeer belangrijke vereiste

Ook als je onder begeleiding van een voorrijder rijd, is het noodzakelijk de weg voor je in het oog te houden. Dit om fietsers, geparkeerde auto's, e.d. te kunnen opmerken

Let ook op de motor achter je. Wanneer je ziet dat de motor achter je niet meer volgt, ga je ook aan de kant staan. Als iedereen dit doet, zal de voorrijder dit ook snel opmerken. De achterblijver, die mogelijk problemen heeft, zal jullie dan gemakkelijker zien staan. De afsluitende kernleden pikken de gestrande rijders op.

We rijden steeds geschrankt, d.w.z. de voorrijder links, dan afwisselend rechts en links achter elkaar en de achterrijder steeds links. Laat geen te grote gaten zodat de groep compact blijft om makkelijk kruispunten en grote wegen over te steken. Deze manier van rijden geldt natuurlijk niet op kleine en bochtige wegen. Dan rijden we gewoon achter elkaar

Aan kruispunten e.d. waar we moeten stoppen, proberen we ons zoveel mogelijk naast elkaar te plaatsen, zodat we snel kunnen oversteken, waarna we onze plaats in de groep weer innemen. Dit doen we op de volgende manier : als we naar links afslaan, zet de voorrijder zich uiterst links, de volgende rechts ernaast en zo verder tot breedte van de rijweg volledig bezet is. Dan maken we eventueel een tweede rij. Na het afslaan nemen we terug onze originele positie in de geschrankte groep. Deze manier volgen we ook bij het rechtdoor rijden aan een kruispunt zonder verkeerslichten. Bij het rechts afslaan volgen we dezelfde werkwijze, maar zet de voorrijder zich uiterst rechts en sluiten we links aan.

Als je moet tanken, verwittig dan de voorrijder bij een stop, zodat hij hiermee rekening kan houden als de groep terug vertrekt. Op deze manier moet je tijdens het rijden niet gaan verwittigen. Wacht niet tot het laatste moment om te gaan tanken. Beter 2 keer een beetje tanken dan 1 keer te laat!!